Projekční práce - stavební firma - technologie

Respektujeme náročné požadavky zákazníka a k neobvyklým řešením detailů zveme specialisty, kteří si se zadáním jednoduše poradí v součinnosti celého projektu. Co je náročné pro stavbu, nesmí být náročné pro zákazníka při jejím užívání.


projektování

Při koncipování projektu respektujeme možnosti stavebního pozemku a okolního území, jeho geografickou polohu. Zákazník je součástí vytváření hranic projektování a předkládá požadavky a očekávání, která má objekt splňovat. Výsledkem je projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, projektová dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro realizaci stavby a jako bonus může zákazník nahlédnout do objektu pomocí vizualizace respektující projektovou dokumentaci a zohledňující rozmístění vnitřního vybavení objektu.

stavebnictví

Během realizace stavby dodržujeme veškeré technologické postupy, nároky vyplývající z projektové dokumentace a dohody ujednané se zákazníkem. Pokud to charakter stavby vyžaduje, provádíme nebo zajišťujeme požadované certifikované zkoušky a měření, revize nebo laboratorní testy. Mimo realizace celého projektu na klíč, provádíme výstavbu podle projektu dodaného zákazníkem, nebo jen provádíme stavební dozor nad realizací stavby.

technologie

Rádi pro vás zrealizujeme moderní elektroinstalaci. Naučíme váš dům nebo byt inteligentnímu a efektivnímu chování. Jako jádro domácí automatizace používáme Loxone Miniserver, který splńuje všechny podmínky moderního a inteligentního ovládání domácnosti. Pro rekonstrukce můžeme nabídnout bezdrátové prvky iNELS RF Control, které umožní moderní ovládání domácnosti bez velkých zásahů do stávající instalace. Odborně provedeme rozvody vody a odpadů. Vybavíme váš objekt solárními nebo fotovoltaickými panely, tepelným čerpadlem nebo jen akumulační jímkou. Sami vyrábíme různé jímky, šachty nebo konstrukční prvky z plastů a konstrukce z oceli. Dodáváme sanační zařízení od jednoduchých stripovacích věží a ventingů až po složité upravovací linky.


Copyright © 2014 - Neogene s.r.o..
Design by 5ran